banner-industriesjpg

Etikettprogram för alla industrier och regelverk

Varje bransch står inför sina egna föränderliga regelverk och vedertagen praxis. Och företag inom alla industrier litar på att BarTender hjälper dem att uppfylla dessa krav med enkel installation och säker, konfigurerbar teknik.

Här är några få exempel:

Som stolt medlemsorganisation i National Association of Chemical Distributors, hjälper vi kemiska tillverkare, distributörer och importörer att uppfylla standarder för märkning enligt GHS och andra viktiga krav för kemisk märkning.

Som medlem i Food Logistics magazines lista FL100+ över bästa teknik inom livsmedelsindustrin av, hjälper vi företag att följa märkningslagar för matallergener inom EU och krav för märkning av livsmedel i alla länder.

BarTender har distribuerats vid sjukhus, apotek, laboratorier och klinker runt om i världen och möjliggör datainsamling och spårning som märkningssystem inom hälsovården måste stödja i dagens lagstiftningsmässiga miljöer och inom försörjningskedjor.

BarTender är en säker del av FDA-kompatibla UDI-anläggningar för märkning av medicinska enheter; av validerade installationer för märkning av läkemedel; och av logistiken, lagerhållningen, transporteringen, efterlevnaden och spårbarhetsstrategierna för världens försörjningskedjor.

Mer information

Industrier
Kemisk märkning
Märkning av mat och dryck
Märkning inom hälsovård
Märkning av medicinska enheter
Märkning av läkemedel
Märkning inom försörjningskedjan

Regelverk och standarder
för märkning av matallergener i EU (FIC)
FDA 21 CFR Part 11 / GMP bilaga 11
GHS (Global Harmonization System (globalt harmoniserat system))
UDI (Uniform Device Identification (unik identifiering))

Våra kunder säger

"BarTenders förmåga att integrera med alla programmerings- och hanteringssystem för ERP och säkerhetsdatablad, i kombination med sin lättanvända och kraftfulla Intelligent Templates™, har gjort programmet till vår främsta programvaruprodukt för integrering och lösning av utmaningar förknippade med GHS-kompatibel märkning för alla våra kunder inom den kemiska industrin."
—Rick Schilling, ordförande, Integrated Productivity Systems (IPSi)