banner-supplychainjpg

BarTender® Programvara för märkning inom försörjningskedjan

Standardiserade etikettprocesser i försörjningskedjan kan hjälpa till att uppnå noggrannhets- och effektivitetsmål i leanprogram och Sex Sigma-program, vilket möjliggör för distribuering av spårningssystem djupare i produktionscykeln och ger driftskompatibilitet som är avgörande för att leverera värde i dagens build-to-order- och JIT-leveransmiljöer.

Med rätt märkningssystem — ett som är säkert, beprövat och tillförlitligt; som integrerar fullständigt med befintliga system och arbetsflöden för att möjliggöra en enda sanningskälla för datahantering och arbetsflöden med stängda loopar; och som graderar och anpassar sig till föränderliga affärsverksamheter — kan innebära skillnaden mellan ett framgångsrikt märkningssystem som förenklar försörjningskedjan och ett komplicerat system som skapar kostnader.

BarTender är hjärtat av din förändring i värdekedjan

BarTender® streckkods- och etikettprogramvara är en integrerad komponent i märkningsstrategier för logistik, lagerhållning, transport, överensstämmelse och spårning inom försörjningskedjor runt om i världen.

BarTender kan hjälpa dig att påskynda förändringar i värdekedjan, tillhandahålla integrerad affärsplanering och driftskompatibilitet, och samtidigt erbjuda enkel distribution och legendarisk teknisk support, allt med stöd av branschkunskap — vi förstår de konkurrensutsatta, snabbt föränderliga och komplexa driftsmiljöerna i dagens försörjningskedjor.

Ladda ned den kostnadsfria 30-dagars testversionen av BarTender och utforska själv eller kontakta oss för att ta reda på mer.


Integrering

Sömlös integrering med ERP-system såsom Oracle, SAP och IBM WebSphere möjliggör automatisering på företagsnivå, vilket ger rätt stöd för verksamhetskritiska processer och ökar noggrannhet vid märkning och effektivitet genom hela försörjningskedjan.

Kontroll och överensstämmelse

BarTender låter dig konsolidera hantering av ditt systems etikettprocesser och arbetsflöden, distribuera affärsregler och processkontroller som effektiviserar och skapar värde, vilket minskar överflödiga och dubbla aktiviteter.

Den centraliserade styrningen av BarTenders utgåvor Enterprise Automation och Automation ansluter dina företagsdata till en rad olika skrivare och märkningsenheter — standardisera format, symbologier och säkerhetsfunktioner genom hela företaget samtidigt som du bibehåller möjligheten att uppfylla geografiska variationer såsom språk, regelverk och måttenheter, oavsett om du har en enhet på en enda plats eller tusentals anläggningar runt om i världen.

Säkerhet

BarTender möjliggör för överensstämmelse med utökade säkerhetskrav för märknigsprocesser i reglerade miljöer. Företag inom livsmedelsservice, produktion och bearbetning, samt inom personlig omsorg och tillverkning av läkemedel och medicinska enheter litar på BarTenders skikt av konfigurerbara inställningar för att lägga till omfattande skydd till utskriftsmiljön, med säkerhetsfunktioner som varierar från enkla inställningar för endast utskrift, till komplexa rollbaserade rättigheter för kryptering av etikettformat.

BarTenders utgåvor Enterprise Automation och Automation innefattar fullständiga spårningskapaciteter genom verifieringskedjan, vilket gör det möjligt för dig att svara snabbt vid återanrop eller inspektion på plats med exakt uppföljnings- och spårningsnoggrannhet. Oavsett var i världen du gör affärer eller vilka krav du måste uppfylla möjliggör BarTender för efterlevnad av spårbarhet.

Flexibilitet

Möjligheten att snabbt kunna reagera på variationer i utbuds- och efterfrågedynamik och lageromsättning kan minska genomloppstid och därmed sammanhängande kostnader. BarTenders Intelligent Templates™ erbjuder möjligheten att utföra och omedelbart distribuera ändringar i design, data och format inom företaget.

BarTender innefattar över 400 förformaterade streckkodskomponenter som är färdiga att använda, baserade på 59 olika streckkodssymbologier och ytterligare ett dussin streckkodsstandarder. RFID-kodning av taggtyper inklusive EPC Class 1, Gen2, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d, Picotag m.fl. med stöd för alla EPC-dataformat.


Vilken BarTender är rätt för dig?

Välj en utgåva nedan för att ta reda på mer eller ladda ned den kostnadsfria 30-dagars testversionen för att utforska alla funktioner i BarTender och se hur programmet kan lösa dina tuffaste behov gällande märkning, streckkodning med mera. Eller kontakta oss för att få reda på mer om varför BarTender är den mest betrodda programvaran i sitt slag.

Skapa
(designa och skriv ut)

Basic-utgåvan

Professional-utgåvan

Kom igång på bara några minuter!

Alla Basic-funktioner, plus:

 • Designa och tryck etiketter, kort med magnetremsor med mera.
 • Optimera utskriftshastigheten för alla skrivare eller märkanordningar.
 • Designa datainmatningsformulär som ger datavalidering och accepterar inmatning av utskriftstid från tangentbordet eller en streckkodsläsare.

Licensierad per PC

 • Avläsning av data från CSV-filer, databaser och Excel. Enkelt att söka och välja poster för utskrift.
 • Koda RFID-etiketter.

Licensierad per PC

Skapa & automatisera
(designa, skriv ut och kontrollera)

Automation-utgåvan

Enterprise Automation-utgåva

Alla Professional-funktioner, plus:

Alla Automation-funktioner, plus:

 • Skriv ut automatiskt från alla typer av system eller enheter som svar på dataöverföringar och SDK-åtgärder.
 • Designa med hjälp av Intelligent Templates för att minska underhållet.
 • Säkra utskriftsmiljön med användar- och grupproller.
 • Övervaka pågående utskriftsstatus och se detaljerad historik över systemanvändning.

Licensierad per skrivare

 • Automatisk utskrift som svar på webbtjänst-API eller TCP/IP-kommunikation.
 • Integrera med SAP och Oracle.
 • Dra nytta av centraliserad systemförvaltning, webbläsarskött utskrift, centraliserad mallagring med versionskontroll, stöd för elektroniska signaturer, full SDK-kontroll, kodning av smartkort och mycket mer.

Licensierad per skrivare


Relaterad information

Regulatorisk lösning
Global Harmonization System (GHS) (globalt harmoniserat system)

GHS hade som syfte att skapa en tydlig och konsekvent metod för kommunikation om kemikalier genom etikettering och dokumentation. Men kemiföretag anser att kraven är allt annat än tydliga och konsekventa. Läs mer om GHS och hur BarTender kan hjälpa ditt företag med överensstämmelse, oavsett var i världen du driver din verksamhet.

Artikel
BarTenders systemsäkerhet

BarTender innefattar avancerade säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda ditt företag, dina data och immateriella rättigheter samtidigt som de möjliggör för överensstämmelse med globala lagstadgade normer. Ta reda på mer om BarTender och kryptering, rollbaserad åtkomst, elektroniska signaturer, verifieringskedjor med mera.

Mer information

Regulatorisk lösning
Global Harmonization System (GHS) (globalt harmoniserat system)

Artikel
BarTenders systemsäkerhet

BarTender översikt

Köp BarTender


Våra kunder säger

"BarTenders förmåga att integrera med alla programmerings- och hanteringssystem för ERP och säkerhetsdatablad, i kombination med sin lättanvända och kraftfulla Intelligent Templates™, har gjort programmet till vår främsta programvaruprodukt för integrering och lösning av utmaningar förknippade med GHS-kompatibel märkning för alla våra kunder inom den kemiska industrin."
—Rick Schilling, ordförande, Integrated Productivity Systems (IPSi)