BarTender®: Fyra utgåvor för alla behov

Med BarTenders fyra upplagor kan du enkelt uppgradera ditt system allt eftersom ditt företag växer, utan den extra kostnad och komplexitet det innebär att köpa tilläggsprodukter.

Snabbval av utgåva

Skapa
(designa och skriv ut)

Basic-utgåvan

Professional-utgåvan

Kom igång på bara några minuter!

Alla Basic-funktioner, plus:

 • Designa och tryck etiketter, kort med magnetremsor med mera.
 • Optimera utskriftshastigheten för alla skrivare eller märkanordningar.
 • Designa datainmatningsformulär som ger datavalidering och accepterar inmatning av utskriftstid från tangentbordet eller en streckkodsläsare.

Licensierad per PC

 • Avläsning av data från CSV-filer, databaser och Excel. Enkelt att söka och välja poster för utskrift.
 • Koda RFID-etiketter.

Licensierad per PC

Skapa & automatisera
(designa, skriv ut och kontrollera)

Automation-utgåvan

Enterprise Automation-utgåva

Alla Professional-funktioner, plus:

Alla Automation-funktioner, plus:

 • Skriv ut automatiskt från alla typer av system eller enheter som svar på dataöverföringar och SDK-åtgärder.
 • Designa med hjälp av Intelligent Templates för att minska underhållet.
 • Säkra utskriftsmiljön med användar- och grupproller.
 • Övervaka pågående utskriftsstatus och se detaljerad historik över systemanvändning.

Licensierad per skrivare

 • Automatisk utskrift som svar på webbtjänst-API eller TCP/IP-kommunikation.
 • Integrera med SAP och Oracle.
 • Dra nytta av centraliserad systemförvaltning, webbläsarskött utskrift, centraliserad mallagring med versionskontroll, stöd för elektroniska signaturer, full SDK-kontroll, kodning av smartkort och mycket mer.

Licensierad per skrivare


Fullständig lista över funktioner

B = Basic
P = Professional
A = Automation
EA = Enterprise Automation
= Fullständigt stöd för funktionen
= Funktionen stöds delvis
= Stödjer delad centraliserad databas
= Stödjer enbart lokal databas
= Stödjer alla skrivare och utskriftsjobb i nätverket
= Fungerar med lokala skrivare och nätverksskrivare (och utskriftsjobb) som har drivrutiner installerade på den lokala datorn

Funktionsjämförelseläge:

UTGÅVOR: B P A EA
ALLMÄNT
Licensiering baserad på antal skrivare som används
Licensiering baserad på antal datorer som används
Kostnadsfri teknisk support för användare som är registrerade på lämpligt sätt
HTML-baserad innehållskänslig hjälp
Användargränssnitt översatt till 20+ språk
TILLÄGGSPROGRAM
Integration Builder skapar integreringar för att styra BarTender från andra program
Administration Console tillhandahåller en plats för styrning av säkerhet, hantering av integreringar, övervakning av BarTender-relaterade tjänster och administrering av BarTenders systemdatabas
Printer Maestro hanterar skrivare och utskriftsjobbköer i nätverket
Librarian styr åtkomst, hanterar arbetsflöde och spårar revideringar av etikettformat till BarTender-dokument och andra filer inom en säker databas
History Explorer visar loggar som sparas i BarTenders systemdatabas
Reprint Console skriver ut tidigare utskrivna jobb på nytt
Print Station ett lättanvänt "enklicks-gränssnitt" för att välja och skriva ut BarTender-dokument
Batch Maker definierar och skriver ut "batcher" med flera BarTender-dokument
Print Portal tillhandahåller ett intuitivt webbläsarbaserat gränssnitt för val och utskrift av BarTender-dokument, inklusive stöd för surfplattor och telefoner och möjligheten att skriva ut från molnet
MALLDESIGN
Äkta WYSIWYG-malldesign
Guiden "Nytt dokument" garanterar att korrekt skrivare väljs och möjliggör maximal skrivarhastighet
Dubbelsidig design och utskrift
"Peka och klicka-funktion" för att skapa objekt, t.ex. text, streckkoder, linjer, rutor, figurer och grafiska bilder
För att förenkla konvertering från äldre system, importera och göra fotografier av gamla etiketter, kort eller märken ljusare för att användas som ett designhjälpmedel
Obegränsad ångra/gör om-funktion
Göra om storlek och placera om objekt med ett urval av metoder: Mus, piltangenter, inmatade värden
Funktioner för automatiskt inriktning av flera olika objekt
Intelligent TemplatesTM: Placera objekt på separata, låsbara skikt för utskrift med villkor och redigeringssäkerhet; modifiera mallobjekt under utskriftsjobb genom programmering
Rotation av rader, figurer, text och grafik i steg om 0,1 grader
"Flytta fram" och "skicka längst bak"
Gruppera och ta bort grupper av flera objekt
Realtidsvisning av databas för objekt i malldesignområdet
Exportera streckkoder till andra program
Fullt färg-, mönster- och toningsstöd för alla mallobjekt
Valfria automatiska kantlinjer för text, streckkoder och grafik
Kombinera flera mallobjekt i återanvändbara komponenter
Bibliotek med etikett-, kort- och märkesmallar klara för utskrift
Miniatyrbilder av sparade BarTender-dokument som kan visas både i BarTender- och Windows-utforskaren
Metriska och amerikanska mått
ETIKETTARK OCH ÖVRIG MEDIA
Designa mallar som är upp till 3,25 meter (128 tum) långa och/eller breda (beroende på skrivaren och drivrutinens begränsningar)
Obegränsat antal etiketter, kort eller märken arrangerade på ett obegränsat antal rader och/eller kolumner per ark
Page Setup Wizard finns som hjälp och stöd för att korrekt definiera mediamått
Databas med tusentals fördefinierade etikett-, kort- och märkesstorlekar
Rektangulära, cirkelformade och ovala media stöds
TEXT
Mångsidigt teckensnittssupport: OpenType, TrueType, Adobe, PostScript, nedladdningsbara och inbyggda skrivarteckensnitt
Textredigering och storleksändring på skärmen
Kraftfull rtf-formatering med en WYSIWYG-redigerare på skärmen
Sträck texten horisontellt eller vertikalt
Dynamisk storleksatomatisering av text för att överensstämma med fördefinierade inställningar för höjd och bredd
Styckeformatering: Justering av flera stycken och kontroll av linjeavstånd, indrag och mellanrum mellan stycken
Kerning och justering av radavstånd mellan tecken
Vektortypsnitt
Båge och cirkeltext
Användardefinierade tabbstoppar
Vit på svart utskrift av text (anges med ett enkelt musklick)
Stöd för RTF, HTML och XAML
STRECKKODER
Flera 1- och 2-dimensionella symbologier
Omfattande bibliotek av streckkodformat av industristandard
Alternativ för att visa start-/stopptecken
Varierbar och obegränsad bredd och höjd
Den minsta bredden är endast begränsad av skrivarens upplösning
GS1 (tidigare UCC/EAN Guide för Application Identifier Data Source
Stöd för automatisk kontrollsiffra
Sekventiellt numrerade streckkoder
Placera läsbar text var som helst i relation till streckkoder
Anpassningsbar teckenmall som kan läsas av personer
Tar bort eller visar tecken från olika underordnade fält
GRAFIK, BILDER OCH SYMBOLER
Rita linjer, cirklar, ovaler, rektanglar, rundade rektanglar, trianglar, månghörningar, pilar, bågar, stjärnor och många andra former
Ett flertal stilar för streckade linjer och sammansatta linjer
Ifyllnadsalternativ för linjer och figurer, inklusive enfärgade, flerpunktstonade, mönster och bitmappade bilder
Importera fler än 70 grafiska format, inklusive BMP, DCX, DIB, DXF, EPS, GIF, IMG, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WMF, WPG med mera
Integrerad funktion för klippbildssökning och -import
TWAIN- och WIA-support för bildskannrar och kameror
Grundläggande bildbearbetning: Justera ljusstyrka, kontrast, mättnad, nyans, skärpa, utjämning, beskärning och mer
Branschspecifika teckensnittsbibliotek med grafiska symboler
Möjligheten att länka grafik gör att extern grafik kan ändras dynamiskt
Ange bakgrundsbilder och färger i mallarna
UTSKRIFT
Fler än 4 000 industriskrivare stöds
Sanna Windows-drivrutiner kan användas av andra program
Seagull-drivrutiner med statusmonitor som visar status för standard-Windows spooler
Dubbelsidig design och utskrift
Anpassade sidmallar, inklusive utskrift utanför etiketten vid utskrift av flera sidor (såsom vid inkludering av sidnummer)
Flera mallar per dokument
Integrerade jobbsepareringsmallar
Batch Maker definierar och skriver ut "batcher" med flera BarTender-dokument
Print Station stödjer dokumentval och utskrift med ett klick
Villkorad utskrift av mallar
Exportera skrivarkodmallar till skrivare med XML-funktion
Avancerad förhandsgranskning av utskrift på skärmen
Avancerad styrning av skärare
Ställ in startposition på sidor för delvis använda etiketter, kort eller märken
Stödjer skrivarbaserade streckkoder, serienummer,
tid, datum och kopior
Hastighetsoptimering återanvänder upprepade data istället för att skicka om
Stöd för lokal skrivare och nätverksskrivare
Utskriftsmängd kan ställas in från tangentbordet eller datakällan
UTSKRIFT OCH KODNING AV KORT
Utskriftsbildinsamling, stöder WIA- och VFW-webbkameror
Automatisk ansiktsigenkänning och beskärning
Kodning av magnetremsor
Kodning av smartkort (både kontakt och icke-kontakt)
SEKVENTIELL NUMRERING
Grundläggande räkning: Numerisk (bas 10), alfabetisk (bas 26) och sammanfogade numeriska och alfabetiska sekvenser med ökning/minskning med vilket intervall som helst
Avancerade räknare: Alfanumerisk (bas 36), hexadecimal (bas 16) och anpassa räkning
Skilj på rollover/rollunder och värdeåterställningsalternativ
Serialisera per sida eller per jobb; nollställ räknare när tiden eller data ändras
Serialisera när datakällor eller fält ändras; nollställ räknare för varje databaspost eller med ändringar i fält
Bevara eller utöka fältlängd vid rollover
DATAKÄLLOR
Utforma datainmatningsformulär vid utskriftstillfället för tangentbords- och streckkodsskannerdata
Dela globala datafält med alla dokument som använder samma systemdatabas
Databasstöd med ADO.NET-drivrutiner för att internt ansluta till din databas
Data från viktskalor stöds av datainmatningsformulär
Stöd för Microsoft OLE DB och ODBC, inklusive drivrutiner för: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle-databaser, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase och mer
Läser Excel-filer
Läser ASCII- och Unicode-textfiler (citationstecken och komma, fast bredd och användardefinierad avgränsning)
SAP-certifierat gränssnitt till AII (Auto ID Infrastructure) XML-dokument
Läser data från SAP IDocs
Oracle-certifierat gränssnitt för XML-utskriftsförfrågningar
Datalänkning med dra-och-släpp
Mångsidig dataåtkomst för flera tabeller
Importera varierbar grafik från databaser
Datafrågeguide och anpassad SQL-assistent
Individuella val av poster vid tiden för utskrift
DATABEARBETNING
Fullt Unicode-stöd (fältnamn, filer,
servrar, skrivare mm.)
Visual Basic-skript för anpassad databearbetning
Skriptredigeraren Visual Basic för förenklad implementering, åtkomst och navigering av anpassade koder
Visual Basic-skript för att öppna, stänga, spara och utskriftstid för dokument
Sök och ersätt-utskriftsfunktion
Användardefinierade minsta och största fältlängder
Använd och/eller exkludera valda delar av databasfält
Anpassningsbara datainmatningsfilter och felsökning
Anpassad konfigurering av hantering av enskilda meddelanden och varningar
Flera datakällor sammanfogade per mallobjekt
Källdata med tangentbord, tid och datum (från datum eller skrivare)
Enkel inmatning av specialtecken och "icke utskrivbara" kontrolltecken
Delbara datafält
Datatypstöd av t.ex.: text, datum, tid, siffror, valutor, procent och bråk
STANDARDINTEGRATION
Kan köras som bakgrundsprogram
Styrning från andra program med ActiveX
Styrning från andra program med hjälp av kommandorader
Känner av inkommande data och startar sedan utskriftsjobb och loggar resultat
Ange både BarTender-dokumentet och den data som utskriften ska göras med ifrån andra program
Automatiserat skrivarval
Logga till fil: Fel och händelser
Logga till databas: Fel och händelser, plus utskriftsjobbdetaljer för BarTender
Anpassa fel- och händelse- och status-e-post
Exporterar skrivarkodmallar för SAPscript-ITF, tangentbord, skrivare som godkänner XML, mm.
SYSTEMADMINISTRATION OCH SÄKERHET
Administration Console hanterar användartillstånd och krypterar dokument
Administration Console stöder elektroniska signaturer och loggar tillståndsbegäranden
Lås dokument med lösenord
Lås BarTender i ett lösenordsskyddat "utskrifts"-läge
History Explorer granskar tidigare utskriftsjobb och andra händelser
Logga bilder av alla tidigare utskrifter
Logga revideringsnummer och ändringsbeskrivningar i dokumentfilen
Librarian hanterar dokumentpublicering, versionsspårning och återställning inom en säker databas
AVANCERAD INTEGRATION
SAP-certifierad för AII
Läser data från SAP IDocs
Oracle-certifierad för WMS och MSCA
Oracle XML-integration med en TCP/IP-socket
Stödjer IBM WebSphere Sensor Events
Bearbetar fil, e-post och seriella portutlösare
Stödjer TCP/IP-utlösare och dataöverföring
Optimerad för att ta emot, starta och övervaka utskriftsjobb utan att vänta på att befintliga jobb slutförs
Kan returnera XML-statusrespons som en fil eller genom en TCP/IP-port
Detaljerad utskriftsjobbstatus för andra program med hjälp av ActiveX
.NET SDK för att styra en BarTender åt gången. (C# och VB.NET-exempel inkluderas)
.NET SDK för att styra många BarTenders samtidigt
.NET SDK för BarTenders systemdatabas tillåter automatiserad granskning och ny utskrift av tidigare utskriftsjobb
.NET SDK för Librarian gör det möjligt att automatiskt lägga till, ta bort, döpa om, checka in och ut filer, mm.
ASP.NET-provprogram för anpassningsbar webbläsarutskrift
Automatiserad konvertering av olika XML-format med hjälp av XSL-stilblad
BarTender XML-kommandoskript ökar automatiseringshastighet och förenklar fjärrstyrning
RFID-STÖD
Egna RFID-objekt med fullständiga funktioner
Kodar taggtyperna EPC Gen2, EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d och Picotag
Stödjer DoD, Wal-Mart och övriga EPC-dataformat, inklusive SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, SGLN
Stöd för många teckenuppsättningar med enkla och dubbla byte, inklusive asiatiska språk, UTF-8 och UTF-16
Stöd för duplicering av antingen text eller hexadecimal representation av RFID-data i text- och streckkodsform
Stöd för valfritt skrivskydd
Segment- och startblocksupport, inklusive skrivning till flera block
Stöd för konfigurering av skrivarens RFID-alternativ (exempelvis offset och maximalt antal skrivningsförsök)
Visa antenn, chip och substrat på etikett. Välja fördefinierade eller specificera anpassade antennbitmappar
FÖRETAGSUTSKRIFTSHANTERING
Optimerad för stora volymer etikettförfrågningar från ett stort antal nätverksanvändare, till en eller fler servrar
Läsarbaserad nätverks- och internetutskrift
Stöd för Windows-klusterserver
Med Reprint Console kan du söka upp och skriva ut tidigare jobb igen
Konfigurera säkerhet, spooler och andra valda drivrutinsinställningar för flera skrivare samtidigt.
Printer Maestro visar status för alla Windows-utskriftsjobb i ett fönster
Printer Maestro spårar skrivarmedieanvändning och inventering av skrivardelar. Genererar anpassade varningar.
Logga skrivarhändelser för andra Windows-utskriftjobb än de som kommer från BarTender
Specificera anpassade larm för skrivarhändelser och låga inventarienivåer
Mer information

BarTender översikt

Vad är nytt i BarTender 2016

Jämför utgåvor

Få tekniska specifikationer

Köp BarTender

Uppgradera BarTender

Registrera BarTender

Få teknisk support

Få skrivardrivrutiner

Streckkodsprogram

Våra kunder säger

"BarTenders förmåga att integrera med alla programmerings- och hanteringssystem för ERP och säkerhetsdatablad, i kombination med sin lättanvända och kraftfulla Intelligent Templates™, har gjort programmet till vår främsta programvaruprodukt för integrering och lösning av utmaningar förknippade med GHS-kompatibel märkning för alla våra kunder inom den kemiska industrin."

—Rick Schilling, ordförande, Integrated Productivity Systems (IPSi)